MENU
Home > Disclaimer

DISCLAIMER

Kamer van Koophandel

Verkade Profile Tyrecenter staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer nr. 30062037.

Inhoud

De door Verkade Profile Tyrecenter verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verkade Profile Tyrecenter kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Verkade Profile Tyrecenter en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Verkade Profile Tyrecenter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Verkade Profile Tyrecenter worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Verkade Profile Tyrecenter.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Verkade Profile Tyrecenter omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijn de voorwaarden te vragen. 

De directie van Verkade Profile Tyrecenter

 

© 2023 - VERKADE PROFILE TYRECENTER BV
Webdesign: OK-Design